KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nın amacı Kızılırmak Mah. 1445 sk. No: 2 B/113 Kat 23 Paragon Tower Çukurambar, Çankaya, Ankara, adresinde bulunan DX Bilgi Teknolojileri Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “DanışmanDX”, “Şirket” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan danismandx.com  adresinde yer alan web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden ya da kullanıcılardan alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası, danismandx.com web sitesi için geçerlidir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Web Sitesini kullanarak siteye kişisel verilerini sunan Kullanıcılar ile Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş Kullanıcılar işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğine de haizdir.

Kişisel Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Şirket, hizmet sunabilmek ve hizmet ihtiyacı olan Müşterilerle doğru Uzmanları buluşturabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

  • Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Şirket Hizmetlerinden yararlanabilmek ya da Şirket Uzman ağına dahil olabilmek için Site’nin kullanımı öncesinde veya sırasında ya da kayıt esnasında kendi inisiyatifiniz doğrultusunda verdiğiniz kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Şirket’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, gerçek ve tüzel kimlik bilgileri, firma bilgileri, anketlere verilen cevaplar, eğitim durumunuza ve özgeçmişinize, banka ödeme kayıtlarına ilişkin bilgiler bu tür verilere girmektedir. Site, Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nı onaylamadan bu verileri Şirket’e vermenize izin vermeyecektir.
  • Site’yi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Siteyi kullandığınız esnada belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kişisel bilgi içermeyen bazı verilerine ulaşmaktayız. Bu bilgiler çeşitli teknolojiler vasıtasıyla toplanmakta ve sizi tanımlayan herhangi bir bilgi içermemektedir. Bu bilgi Şirket tarafından veya Şirket’e hizmet sağlayan firmalar tarafından toplanmaktadır. Bu bilgiler siteyi günlük kullanan kişi sayısı, site girişlerinin hangi ülke ya da şehirlerden yapılmakta olduğu, kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldığı vb. istatistiki bilgiler niteliğindedir. Şirket kişisel veri içermeyen bu bilgileri iştirakleri, iş ortakları veya 3. kişilerle paylaşabilir. Şirket istatistiki nitelikteki bu verileri hizmetlerini tanımlamak amacıyla mevcut ve potansiyel iş ortaklarına ya da 3. kişilere verebilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı:

Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Sitemizin kullanımına ilişkin bilgilerinizin hatırlanması ve bu bilgilerin kaydedilmesi Çerezler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Çerezler, belirli miktarda bilgiyi bilgisayarınıza veya diğer aygıtlara depolamaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda ya da teknoloji araçlarındaki bilgileri okuyamaz veya sisteminize zarar vermez. Şirket depolanan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Bu internet sitesini her ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız çerezleri bu internet sitesine gönderir; böylece internet sitesi sizi tanır ve kullanıcı tercihleri gibi bilgilerinizi hatırlar.

Kişisel Verilerinizin Tarafımızdan Kullanımı:

Şirket İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi kullanacak ve işleyecektir. Eğer kişisel verilerinizi burada belirtilenler dışındaki belirli bir amaç için veriyorsanız belirttiğiniz bu amaca uygun olarak verilerinizi kullanabiliriz. Örneğin eğer bize e-posta üzerinden ulaştı iseniz, sağladığınız bu verinizi size cevap vermek ya da sorununuzu çözmek amacıyla kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi Şirket hizmetlerinden yararlanmak amacıyla girdi iseniz bu verilerinizi bu hizmetlere erişiminizi sağlamak ve takibini yapmak için kullanacağız. Örneğin, eğer belli alanda uzmanlığı olan bir kişiyseniz ve Şirket uzman ağına dahil olmak istiyorsanız sizin kişisel bilgilerinizi uzmanlığınızla uyan projelerde sizin tanıtmak üzere bir özet (“Profil Kartı”) oluşturmak amacıyla kullanacağız ve bu Profil Kartı proje kapsamında Şirket’ten hizmet alan Müşteriler tarafından görülebilecektir. Kişisel verilerinizin bu web sitesinde kullanımı için vermiş olduğunuz onay bu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla ve kapsamda Şirket tarafından yönetilmekte olan www.danismandx.com web sitesi için de geçerli olacaktır ve Şirket www.danismandx.com isimli web sitesinde de kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

Şirket veya iştirakleri ya da iş ortakları, Site aracılığı ile vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi veya diğer bilgilerinizi Site’nin kapsamının ve kullanımının geliştirilmesi, Site’nin kullanıcılara daha iyi anlatılabilmesi ya da Hizmetlerin geliştirilmesi veya verilmesi amacıyla kullanabilecektir.

Şirket veya iştirakleri ya da iş ortakları vermiş olduğunuz kişisel verileri hizmetlerle ilgili sizinle bağlantıya geçebilmek amacıyla kullanacaktır. İstediğiniz zaman Şirket’e yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz onayı geri alabilirsiniz, onayın iptali ile birlikte Şirket’in, Site üzerinden sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkınız da sona erecektir. Ancak onayınızın olduğu dönemde Site’nin diğer Kullanıcıları ya da Şirket ile kurduğunuz ticari ilişki kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı gerekli ise kişisel verileriniz bu hizmetin ve hizmete bağlı ödemelerin yapılması ve tamamlanmasına kadar Şirket tarafından gerekli olduğu ölçüde kullanılabilecektir.

Site vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi kullanarak Şirket hizmetlerinden ve gelişmelerden de haberdar edilebileceksiniz. Size gönderilen reklam ve tanıtım amaçlı e-postalar içinde istediğiniz zaman bu tanıtım maillerini almayı durdurmanızı sağlayacak bölüm de olacaktır.

Eğer Şirket, burada belirtilen amaçlar dışında bir amaçla verileriniz toplamakta ise bu durumdan verileriniz toplanmadan önce veya toplanırken haberdar edileceksiniz. Kişisel verilerinizin kullanımının durdurulmasını veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgilerin değiştirilmesini istemeniz halinde Şirket’e yazılı başvuru yapmanız gerekecektir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurt dışında Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Şirket, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen amaçlar, Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Şirket, kişisel bilgilerinizi sizinle olan ticari ilişkinin yürütülmesi amacıyla kullanacak olup, kişisel verilerinizin satışını yapan bir iş faaliyeti içinde bulunmamaktadır. Ancak Şirket aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi 3. Kişilerle paylaşabilir.

  • Ticari işletme Devri: Şirket’in birleşme veya devir yolu ile başka bir şirkete devrolması, ortaklık kurulması ya da başka bir şirket ile işlerini birleştirmesi halinde kişisel veriler de Şirket’in varlığı olarak devredilebilecektir.
  • İlgili Şirketlerle Paylaşım: Şirket kendisinin veya yetkililerinin/ hissedarlarının ortağı olduğu ya da iş birliği içinde bulunduğu firmalara bu kişisel veriler politikasında belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizi sunabilecektir.
  • Müşteriler, Uzmanlar veya ilgili 3. Kişiler: Şirket zaman zaman bazı işlerinin yapılması için 3. firmalardan hizmet alabilir, bu kapsamda da gerekmesi halinde Şirket kişisel verilerinizi 3. firmalarla paylaşabilir. Ayrıca Şirket, potansiyel Müşterilerine ya da Uzmanlara kişisel verilerinizi sunabilir.
  • Yasal Yükümlülükler: Şirket i-kanuna uygun davranmak, ii-Şirket’in haklarını korumak ve savunmak, iii-Sitenin güvenliğini sağlamak için acil olarak gerekli olması halinde, iv-hukuki sorumluluğunu korumak amacıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak ve gerekli olduğu ölçüde 3. kişilere sunabilir.

Şirket, Kullanıcının Bilgilerini, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Şirket kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Site’yi kişisel verilerinizi sunmadan da kullanabilirsiniz, ancak kişisel verilerinizi sunmamanız halinde Site’de tanımlanan hizmetlerden yararlanamayacağınızı, üye olamayacağınızı ve Sitenin belli kısımlarına giriş yapamayacağınızı bildiririz.

Bu kişisel veri politikası sizin Şirket’e site üzerinden veya diğer yollarla kendi isteğiniz ile ve talep edilmeden vermiş olduğunuz bilgileriniz için geçerli olmayacaktır. 

Kişisel Verileri Saklama Süresi:

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Şirket, Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nden ya da Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz:

Şirket, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kişisel veriler mevzuatı uyarınca kurulacak Kişisel veriler Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yeterli önlemlerin alınması ile işlenecektir.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Şirket, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

Şirket, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Şirket’in Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Söz konusu güncelleme ve değişikliklerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.