Tasarım Odaklı Girişim Modelleme Merkezi

Gelenekselden Dijitale


Gelenekselden Dijitale

İşletmelerin hayatta kalmalarının bir gereği olan dijital dönüşüm, gerçekleştirildiğinde rakiplerin bir adım ötesine geçmesini sağlarken, dijital dönüşümün gerçekleşmemesi işletme faaliyetleri açısından son derece yıkıcı olabiliyor. MIT Center for Digital Business’a “Dijital dönüşümü benimseyen şirketler, ortalama endüstri rakiplerinden yüzde 26 daha kârlı ve yüzde 12 daha yüksek pazar değerlemesine sahip.” Faaliyetlerinizin Yeni Dünya Düzenine Uyarlanması ve Böylece Sürdürülebilir Olması Amacıyla İleri Teknoloji ve Tasarım Odaklı Faaliyetler Yürütüyoruz   

Hizmetlerimi hakkında daha detaylı bilgi için bize yazın